بری بت یک شرط رایگان تا 100٪ مبلغ شرط شما را در صورتی که شرط میکس شما برنده باشد پاداش می دهد.

شرایط دریافت :

 •  شرط میکس با حداقل 4 انتخاب یا بیشتر واجد شرایط دریافت این بونوس می باشد.
 • حداقل ضریب برای هر انتخاب : 1.30 میباشد.
 • حداقل مبلغ شرط : 100,000 تومان.
 • حداکثر مبلغ دریافت شرط رایگان : 3,000,000 تومان میباشد.

الگوی محاسبه شرط رایگان

تعداد انتخاب ها درصد شرط رایگان
4 20%
5 25%
6 30%
7 40%
8 50%
9 75%
10+ 100%

شرایط و ضوابط شرط رایگان

 • حداقل مبلغ شرط رایگان : 20,000 تومان.
 • مهلت استفاده از شرط رایگان 3 روز می باشد.
 • شرط رایگان پس از ثبت نتیجه بازی به صورت خودکار به حساب کاربری شما اضافه میشود.

شرایط و ضوابط اضافی

 • این پیشنهاد برای همه بازیکنان بری بت در دسترس است.
 • شرط های کش اوت، برگشت داده شده  و باطل شده واجد شرایط پیشنهاد نمیشوند
 • شرط‌هایی که از وجوه جایزه یا شرط‌های رایگان استفاده می‌کنند، واجد شرایط پیشنهاد نمی‌شوند.
 • همه بازیکنان شرکت کننده در این بونوس تأیید می کنند که شرایط وضوایط را خوانده و پذیرفته اند.
 • در صورت تشخیص هرگونه فعالیت خلاف قوانین سایت، بری بت این حق را برای خود محفوظ می دارد که از شرکت بازیکن درآفر داده شده جلوگیری کند.
 • بری بت حق اصلاح یا فسخ این پیشنهاد را در هر زمانی بدون اطلاع قبلی محفوظ می دارد.
 • شرایط و ضوابط عمومی اعمال می شود.