اگر در بری بت شرط بندی کرده اید اما می خواهید شرط بندی های خود را تغییر دهید، شما می توانید بدون هیچ کمیسیونی شرط های خود را لغو کنید (Cashout)

انواع محاسبه کش اوت

 1 – اگر ضریب پس از شرط بندی تغییر نکرده باشد :

  • اگر ضریب تغییر نکرده باشد بازیکن می تواند مبلغ دقیق شرط بندی شده را دریافت کند.

 2 – اگر ضریب کاهش یافته است :

  • بازیکن مبلغی بالاتر یا مساوی از مبلغ شرط بندی شده دریافت خواهد کرد.

 3 – اگر ضریب افزایش یافته باشد :

  • بازیکن مبلغ کمتری نسبت به مبلغ شرط بندی دریافت خواهد کرد.
     
  • این پیشنهاد فقط برای شرط بندی ورزشی و شرط بندی قبل از بازی در دسترس است.

قوانین و مقررات کلی

  • این پیشنهاد برای همه بازیکنان بری بت در دسترس است.
  • بری بت این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر لحظه و بدون اطلاع قبلی، این پیشنهاد را اصلاح یا فسخ کند.
  • همه بازیکنان شرکت کننده در این تبلیغات تأیید می کنند که همه شرایط و ضوابط را خوانده و پذیرفته اند.
  • شرایط و ضوابط عمومی اعمال می شود.